Info

Teorie Definisie in wetenskap

Teorie Definisie in wetenskap

Die definisie van 'n teorie in die wetenskap verskil baie van die alledaagse gebruik van die woord. In werklikheid word dit gewoonlik 'n 'wetenskaplike teorie' genoem om die onderskeid duideliker te maak. In die konteks van wetenskap, 'n teorie is 'n gevestigde verklaring vir wetenskaplike gegewens. Teorieë kan meestal nie bewys word nie, maar dit kan gevestig word as dit deur verskillende wetenskaplike ondersoekers getoets word. 'N Teorie kan weerlê word deur 'n enkele teendeel resultaat.

Key Takeaways: Scientific Theory

 • In die wetenskap is 'n teorie 'n verduideliking van die natuurlike wêreld wat herhaaldelik op die wetenskaplike metode getoets en geverifieer is.
 • In algemene gebruik beteken die woord "teorie" iets heel anders. Dit kan verwys na 'n spekulatiewe raaiskoot.
 • Wetenskaplike teorieë is toetsbaar en vervalsbaar. Dit wil sê, dit is moontlik dat 'n teorie weerlê kan word.
 • Voorbeelde van teorieë sluit in die relatiwiteitsteorie en die evolusieteorie.

Voorbeelde

Daar is verskillende voorbeelde van wetenskaplike teorieë in verskillende dissiplines. Voorbeelde sluit in:

 • fisika: die oerknalteorie, atoomteorie, relatiwiteitsteorie, kwantumveldteorie
 • Biologie: die evolusieteorie, selteorie, dubbele oorerwingsteorie
 • chemie: die kinetiese teorie van gasse, valensbindingsteorie, Lewis-teorie, molekulêre orbitaleorie
 • geologie: plaattektoniekteorie
 • Klimatologie: klimaatsveranderingsteorie

Sleutelkriteria vir 'n teorie

Daar is sekere kriteria waaraan voldoen moet word om 'n teorie te kan beskryf. 'N Teorie is nie bloot enige beskrywing wat gebruik kan word om voorspellings te maak nie!

'N Teorie moet al die volgende doen:

 • Dit moet goed ondersteun word deur baie onafhanklike bewyse.
 • Dit moet vervalsbaar wees. Met ander woorde, dit moet op een of ander tydstip moontlik wees om 'n teorie te toets.
 • Dit moet ooreenstem met bestaande eksperimentele resultate en in staat wees om uitkomste ten minste so akkuraat te voorspel as enige bestaande teorieë.

Sommige teorieë kan met verloop van tyd aangepas of verander word om gedrag beter te verklaar en te voorspel. 'N Goeie teorie kan gebruik word om natuurlike gebeure wat nog nie plaasgevind het of wat waargeneem moet word, te voorspel.

Waarde van afgedankte teorieë

Daar is met verloop van tyd bewys dat sommige teorieë verkeerd is. Nie alle weggegooide teorieë is egter nutteloos nie.

Ons weet nou byvoorbeeld dat Newtonse meganika verkeerd is onder omstandighede wat die snelheid van lig en in sekere verwysingsraamwerke nader. Die relatiwiteitsteorie is voorgestel om meganika beter te verklaar. Tog, met gewone snelhede, verduidelik en voorspel Newtonse meganika die regte wêreld gedrag. Die vergelykings is baie makliker om mee te werk, en daarom bly Newtoniaanse meganika steeds in gebruik vir algemene fisika.

In die chemie is daar baie verskillende teorieë oor sure en basisse. Dit bevat verskillende verduidelikings vir hoe sure en basisse werk (bv. Waterstofioonoordrag, protonoordrag, elektronoordrag). Sommige teorieë, wat onder sekere omstandighede verkeerd is, is nuttig om chemiese gedrag te voorspel en berekeninge te doen.

Teorie teenoor wet

Beide wetenskaplike teorieë en wetenskaplike wette is die resultaat van die toetsing van hipoteses op die wetenskaplike metode. Beide teorieë en wette kan gebruik word om voorspellings oor natuurlike gedrag te maak. Teorieë verklaar egter waarom iets werk, terwyl wette die gedrag bloot onder gegewe toestande beskryf. Teorieë verander nie in wette nie; wette verander nie in teorieë nie. Beide wette en teorieë kan vervals word, maar in teenstelling met bewyse.

Teorie teenoor hipotese

'N Hipotese is 'n stelling wat toetsing vereis. Teorieë is die resultaat van baie beproefde hipoteses.

Teorie vs feit

Alhoewel teorieë goed ondersteun word en waar kan wees, is dit nie dieselfde as feite nie. Feite is onweerlegbaar, terwyl 'n teendeel resultaat 'n teorie kan weerlê.

Teorie teenoor model

Modelle en teorieë deel gemeenskaplike elemente, maar 'n teorie beskryf sowel as verklaar terwyl 'n model eenvoudig beskryf. Beide modelle en teorie kan gebruik word om voorspellings te maak en hipoteses te ontwikkel.

Bronne

 • Frigg, Roman (2006). "Wetenskaplike voorstelling en die semantiese siening van teorieë." Theoria. 55 (2): 183-206. 
 • Halvorson, Hans (2012). 'Wat wetenskaplike teorieë nie kon wees nie.' Wetenskapsfilosofie. 79 (2): 183-206. doi: 10,1086 / 664745
 • McComas, William F. (30 Desember 2013). Die taal van wetenskaponderrig: 'n uitgebreide woordelys van sleutelterme en konsepte in wetenskaponderrig en -leer. Springer Science & Business Media. ISBN 978-94-6209-497-0.
 • National Academy of Sciences (US) (1999). Wetenskap en kreasionisme: 'n siening van die Nasionale Akademie vir Wetenskappe (2de uitg.). National Academies Press. doi: 10.17226 / 6024 ISBN 978-0-309-06406-4.
 • Suppe, Frederick (1998). "Begrip van wetenskaplike teorieë: 'n beoordeling van ontwikkelings, 1969-1998." Wetenskapsfilosofie. 67: S102-S115. doi: 10,1086 / 392812

Kyk die video: Definisieversameling en Waardeversameling wiskdou (September 2020).