Resensies

Charles's Law Definition in Chemistry

Charles's Law Definition in Chemistry

Charles se wet is 'n gaswet wat bepaal dat gasse uitsit as dit verhit word. Die wet staan ​​ook bekend as die wet op die volumes. Die wet kry sy naam van die Franse wetenskaplike en uitvinder Jacques Charles, wat dit in die 1780's geformuleer het.

Charles se wet definisie

Charles's Law is 'n ideale gaswet waar die volume van 'n ideale gas, met konstante druk, direk eweredig is aan die absolute temperatuur. Die eenvoudigste verklaring van die wet is:

V / T = k

waar V volume is, is T absolute temperatuur, en k is 'n konstante
Vi/ Ti = Vf/ Tf
waar
Vi = aanvanklike druk
Ti = aanvanklike temperatuur
Vf = finale druk
Tf = finale temperatuur

Charles se wet en absolute nul

As die wet tot die natuurlike gevolgtrekking daarvan geneem word, blyk dit dat die volume van 'n gas nul is en die temperatuur byna nul is. Gay-Lussac het verduidelik dat dit slegs waar kan wees as die gas voortgaan om op te tree as 'n ideale gas, wat dit nie was nie. Soos ander ideale gaswette, werk Charles se wetgewing die beste wanneer dit op gasse onder normale omstandighede toegepas word.