Resensies

Wanneer moet u die byvoeglike naamwoord gebruik met "Pendant que"

Wanneer moet u die byvoeglike naamwoord gebruik met "Pendant que"

ishanger quesubjunktief of indikatief? Dit is 'n vraag wat baie Franse studente uitdaag en daar is 'n eenvoudige antwoord. Eerstens moet u vra ofhanger que (terwyl) inderdaad 'n feit is.

Is "Hanger que'Benodig die byvoeglike middel?

Geen, hanger que neem nie die byvoeglike naamwoord nie. Hanger que beteken "terwyl" en die daad van iets doenterwyliets anders is 'n werklikheid en 'n waarheid. Daar is geen twyfel aan hanger que.

Hier is 'n voorbeeldsin:

  • J'étudie-hanger het 'n fait la cuisine.
  • Ek studeer terwyl hy kook.

Waarom neem dit nie die voegwoord nie? Omdat die woordterwyl stel 'n feit. Daar is geen twyfel in hierdie voorbeeld dat "ek am studeer terwyl hy kook. "Die feit is dus 'n aanduidende buiterwyl ofhanger que, dan is dit subjunktief.

Kom ons kyk na 'n ander voorbeeld:

  • Elle dessine hangertjie que je regarde.
  • Sy trek terwyl ek kyk.

Is daar enige vrae hier oor die werklikheid van haar tekening? Nee, dit is 'n feit dat syis teken en dat ek kyk. Daar is geen twyfel of onsekerheid in hierdie sin nie.

'N Laaste voorbeeld moet die konsep vanhanger que:

  • Ek sal hanger qu'ils réparent la voiture bywoon.
  • Hy wag terwyl hulle die motor herstel.

Dit is weereens feite en daar is geen twyfel oor wat die betrokke persoon doen nie.

Wenk: Dieselfde aanvullende reëls wat ophanger quebedek ooktandis que, wat ook 'terwyl' beteken.

Dit gaan alles oor feite

Hanger que stel 'n feit. Hou altyd in gedagte dat die voegwoord 'n mate van onsekerheid het. As u stelling nie subjektief kan wees nie, kan dit nie subjunktief wees nie. Gebruik hierdie teorie terwyl u ander moontlike voegwoorde en indikatiewe woorde en frases teëkom en bevraagteken.