Info

Hoe om 'natuurlik' in Spaans te sê

Hoe om 'natuurlik' in Spaans te sê

As u wil aandui dat iets voor die hand liggend is, net soos in Engels met die uitdrukking "natuurlik", hier is 'n paar woorde en frases wat u kan gebruik, sommige daarvan is bywoorde van bevestiging. Natuurlik, as u sulke sinne in Engels vertaal, is u nie beperk tot die uitdrukking "natuurlik" of die woorde wat hier gebruik word nie; afhangend van die toon van die gesprek, kan u ook woorde soos "duidelik" en "sekerlik" gebruik.

Claro

'N Letterlike vertaling van Claro is "duidelik", hoewel "natuurlik" dikwels werk, afhangende van die konteks:

 • Claro que iré a Costa Rica a ver a Cristiano. (Natuurlik sal ek na Costa Rica gaan om Cristiano te sien.)
 • Sí, sí, claro, estoy muy contenta. (Ja, ja, natuurlik is ek baie gelukkig.)
 • ¡Claro que sí! (Natuurlik!)
 • ¡Claro que nee! (Natuurlik nie!)
 • ¡Claro que fue gol! (Dit was natuurlik 'n doel!)
 • La diferencia, claro, es que la droga es ilegal. (Die verskil is natuurlik dat die dwelm onwettig is.)
 • Claro que el país está dividido entre los que trabajamos y los que no trabajamos. (Dit is duidelik dat die land verdeeld is tussen dié van ons wat werk en die van ons wat nie werk nie.)

Desde Luego

Soos die geval met ander idiome, die uitdrukking desde luego maak nie veel sin as u dit woord vir woord ("sedert later") probeer vertaal nie. Maar in sommige gebiede is dit 'n gewilde manier om 'natuurlik' te sê:

 • ¡Desde luego! (Natuurlik!)
 • ¡Desde luego que nee! (Natuurlik nie!)
 • Desde luego que habría un nuevo plan. (Natuurlik sou daar 'n splinternuwe plan wees.)
 • Desde luego que vamos hacerlo lo más rápido posible. (Natuurlik gaan ons dit so vinnig as moontlik doen.)
 • Jimmy Page es un gran guitarrista, desde luego. (Jimmy Page is natuurlik 'n wonderlike kitaarspeler.)

Por Supuesto

Por supuesto is ook baie algemeen:

 • ¡Por supuesto! (Natuurlik!)
 • ¡Por supuesto que no! (Natuurlik nie!)
 • Por supuesto creo que el estado debe ayudarnos. (Ek glo natuurlik dat die staat ons moet help.)
 • Estoy muy satisfecha, por supuesto. (Natuurlik is ek redelik tevrede.)
 • As u dit wil sien, moet u ook 'n analiseerder doen. (Uiteraard gaan ons alles wat gebeur het, ontleed.)

Wees bedag daarop dat soms "por supuesto"kan deel uitmaak van 'n langer frase om aan te dui dat iets veronderstel is eerder as bewys, soos supuesto is die deelwoord van die verlede suponer, wat dikwels "om te veronderstel" beteken:

 • Detuvieron al hijo del actor deur supuesto abuso. (Hulle het die seun van die akteur weens beweerde mishandeling gearresteer.)

Es un Hecho Que

"Es un hecho que"kan gebruik word om aan te dui dat iets eenvoudig aanvaar kan word:

 • Es un hecho que los senadores también aprobarán el programa. (Dit kan as vanselfsprekend aanvaar word dat die senatore die program ook goedkeur.)
 • Creo que es un hecho que el cambio del clima se debe al hombre. (Ek glo dat dit 'n gegewe is dat klimaatsverandering die mens doen.)

Ander bywoorde

Ander moontlikhede sluit die bywoorde in obviamente (Natuurlik), segura mente (sekerlik) en ciertamente (beslis), hoewel die keuse van vertaling natuurlik van die konteks afhang:

 • Obviamente la pregunta está formulada de esa manera para confundir a la gente. (Dit is duidelik dat die vraag so geformuleer is om mense te verwar.)
 • Compramos muchas cosas y obviamente compramos trajes de baño. (Ons het baie goed gekoop, en natuurlik het ons swembroeke gekoop.)
 • Seguramente prefieren lo mismo que nosotros. (Hulle verkies sekerlik dieselfde as ons.)
 • Ciertamente no quiero ser parte de ello. (Ek wil beslis nie daaraan deelneem nie.)
 • Nuestro hoogleraar, ciertamente, es único. (Ons onderwyser is beslis uniek.)
 • Las casas están deterioradas y seguramente requerirán de una inversión grande. (Die huise is agteruitgegaan en sal beslis 'n groot belegging verg.)