Advies

Prettige Franse uitdrukkings met 'bien'

Prettige Franse uitdrukkings met 'bien'

Die Franse woord bien beteken "goed" of "goed" en word in baie idiome gebruik wat verskillende vorme van spraak uitdruk, van selfstandige naamwoorde tot werkwoorde en uitroeptekens. maar bien op sigself is gewoonlik 'n bywoord. Leer hoe om te sê "goed en kwaad", "vaste eiendom", "ons sien", "om 'n goeie werk te doen," en meer met hierdie prettige uitdrukkings deurbien.

Onthou om nie te verwar nie bien en sy noue broer Bon. Bon enbien word dikwels verwar omdat hulle soortgelyke betekenisse het, en omdat albei kan werk as byvoeglike naamwoorde, bywoorde of selfstandige naamwoorde.

Algemene Franse uitdrukkings met 'Bien'

Avoir la langue bien pendue - Om 'n gemaklike gespreksgenoot te wees; om die gawe van gab te hê

Bel et bien - Geheel en al; waarlik, werklik

Bien au contraire - Inteendeel; die teendeel

Bien dans sa peau - Gemaklik in jou eie vel / met jouself

Bien entendu - Natuurlik; natuurlik

Le bien et le mal - Goed en kwaad

Le bien publiek - Openbare goed

Le bien d'humanité - Die goeie van die mensdom

Les biens d'un magasin - 'n Winkel se goedere

Les biens immobiliers - Eiendom

Bien sûr - Natuurlik

Bien sûr que non - Natuurlik nie

Dire du bien de - Om goed van te praat

Être bien mal - Om naby die dood te wees

Faire du bien à quelqu'un - Om iemand goed te doen

Faire le bien - Om goed te doen

Op verra bien! - Ons sal sien!

Prendre la het bien gekies - Om iets goed te neem

Rendre le bien pour le mal - Om goed vir kwaad terug te keer

S'y prendre bien - Om 'n goeie werk te doen; hanteer iets op die regte manier